Vývoj

Vývoj aplikací, systémů nebo celých řešení je přirozeně kostra naší činnosti. Bez vývoje nevznikne nic, co by bylo vidět, co by něco dělalo, co by přinášelo užitek Vám nebo Vašim zákazníkům, co by přinášelo úspory, tržby a potažmo zisk. Na druhou stranu ale nikdy vývoj nezačne z ničeho. Předcházet mu musí nejen idea, ale minimálně stejně náročná fáze definic, analýz a designu. A po vývoji samozřejmě přichází na řadu další sada prací od testování, přes dokumentaci, nasazení a spuštění až po následnou podporu. A po celou dobu to musí někdo řídit. V případě potřeby se umíme postarat o všechny související služby.

Integrace

Jedním z pilířů našeho úspěchu je schopnost integrovat aplikace, systémy, řešení a technologie. Často i takové, které naši klienti považují po svých dosavadních zkušenostech za "neintegrovatelné". Stejně často ale propojujeme i dodavatele a jejich odběratele či jakkoli jinak spolupracující subjekty.

Získání dat, transformace dat a provisioning

Umíme získat data z jakéhokoli Vašeho systému, dostat je do jiného systému, tam je zpracovat, modifikovat, přizpůsobit či je obohatit dle Vašich požadavků a následně je poskytnout prakticky jakémukoli cílovému systému takovým způsobem, jako by je měl k dispozici odjakživa.

Všechny související služby

Zastřešujeme tým vlastních i externích specialistů a spřátelených firem, který pokrývá celou paletu služeb od analýzy požadavků, přes návrh řešení, vývoj, testování, podporu a projektový management.

Copyright © 2019 B2B.CZ, s.r.o.